EcoFootprint Romania Project

Participanti Conferinta

Conference

EN:

Through our conference, we want to share the knowledge accumulated by the project with teachers, decision-makers, and students alike. We believe that every person counts in creating a better future for our planet. Below, you can find all the necessary information about this conference as well as the enrollment forms.

CONFERENCE dedicated to presentation of the project „REFE – Reducing the Ecological Footprint through Eco-Awareness”
DEBATE on Community Involvement in Reducing the Ecological Footprint

Fundația EuroEd, together with the international partnership within the project “REFE – Reducing the Ecological Footprint through Eco-Awareness”, has the special pleasure of inviting you to take part in the CONFERENCE dedicated to the presentation of the project and in the DEBATE on the theme of involvement of communities in reducing the ecological footprint.

The conference is scheduled for 13.10.2022, 14:00, Eminescu Hall – Grand Hotel Traian Iași, Piata Unirii no. 1, Iași, Romania. The conference will also be broadcast in live streaming format. Please keep in mind that this conference will be held in Romanian.

Conference agenda:

14:00 – 14:30 – Cocktail Bar and participant registration

14:30 – 15:00 – Opening of the conference and messages from special guests

15:00 – 15:30 – Presentation of the REFE project and the results obtained
– The test for measuring the ecological footprint
– Guide “How to plan a sustainability camp? – Documentary of the ecology camp
– Change begins with education – Guide for teachers and auxiliary notebook for students on environmental education
– e-Learning modules aimed at teenagers

15:30 – 16:15 – Debate with community representatives on involvement and successful initiatives in reducing the ecological footprint
– Representatives from the field of education – the Ministry of Education, the Iași School Inspectorate, The Universities of Iași, USV Iași, UAIC, TUIASI, UMF; Asachi Iași Library; Iași schools involved in ecology projects.
– Representatives of public authorities – Iași City Hall, National Agency for Environmental Protection
– Representatives of public institutions – Green Spaces, Iasi Public Transport Company, Salubris. Smart cities.
– Companies representatives – ApaVital, Antibiotice.
– Environmental NGO representatives

16:15 – 16:30 – Conclusions, Q&A and closing of the conference

The participants will have the opportunity to discover concrete educational resources regarding the field of ecological education, which they can use in their activities with students, and they will also participate in a debate on the actions and support programs offered by the local community, but also extended, regarding sustainability and protecting the environment.

For participation in the conference, participation certificates will be issued within the framework of the European REFE project, financed by the EUKI program.

We would be honoured if you would agree to participate in this event.
Please fill out the registration form:

REGISTRATION FORM FOR PHYSICAL PARTICIPATION

REGISTRATION FORM FOR ONLINE PARTICIPATION *

* If you sign up for online participation, a link will be sent to your e-mail address in the days leading up to the conference. Since you can only take part via this specific link, please double-check your e-mail address before submitting the form. Thank you.

 

RO:

Prin intermediul conferinței noastre, dorim să împărtășim cunoștințele acumulate în cadrul proiectului cu profesorii, factorii de decizie și elevii deopotrivă. Credem că fiecare persoană contează în crearea unui viitor mai bun pentru planeta noastră. Mai jos, puteți găsi toate informațiile necesare despre această conferință, precum și formularele de înscriere.

CONFERINȚA dedicată prezentării proiectului „REFE – Reducing the Ecological Footprint through Eco-Awareness” (Reducerea amprentei ecologice prin conștientizare)

DEZBATERE privind Implicarea comunității în reducerea amprentei ecologice

Fundația EuroEd, împreună cu parteneriatul internațional din cadrul proiectului „REFE – Reducing the Ecological Footprint through Eco-Awareness” (Reducerea amprentei ecologice prin conștientizare), are deosebita plăcere de a vă invita să luați parte la CONFERINȚA dedicată prezentării proiectului și DEZBATERE pe tematica implicării comunității în reducerea amprentei ecologice.

Conferința este programată pentru data de 13.10.2022, ora 14:00, Sala Eminescu – Grand Hotel Traian Iași, Piata Unirii nr.1, Iași, România. Conferința va fi difuzată și în format live streaming. Vă rugăm să rețineți că această conferință se va desfășura în limba română.

Agenda conferinței:

14:00 – 14:30 – Cocktail Bar și înregistrarea participanților

14:30 – 15:00 – Deschiderea conferinței și mesajele invitaților speciali

15:00 – 15:30 – Prezentarea proiectului REFE și a produselor realizate
– Testul pentru măsurarea amprentei ecologice
– Ghidul „Cum planificați o tabără de sustenabilitate? – Documentar tabără de ecologie
– Schimbarea începe prin educație – Ghid pentru profesori și Caiet auxiliar pentru elevi, privind educația ecologică
– Modulele e-Learning adresate adolescenților

15:30 – 16:15 – Dezbatere cu reprezentanți ai comunității privind implicarea și reușitele în reducerea amprentei ecologice
– Reprezentanți din domeniul educație – Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Iași, Universitățile Ieșene USV Iași, UAIC, TUIASI, UMF; Biblioteca Asachi Iași; Școli Ieșene implicate în proiecte de ecologie.
– Reprezentanți autorități publice – Primăria Municipiului Iași; Agenția Națională pentru Protecția Mediului
– Reprezentanți instituții publice – Spații Verzi, Compania de Transport public Iași, Smart cities, Salubris
– Reprezentanți companii – ApaVital, Antibiotice.
– Reprezentanți ONG-uri de mediu

16:15 – 16:30 – Concluzii, Q&A și încheierea conferinței

Participanții vor avea ocazia să descopere resurse educaționale concrete privind domeniul educației ecologice, pe care le pot folosi în activitățile cu elevii și de asemenea vor participa la o dezbatere privind acțiunile și programele de sprijin, oferite de comunitatea locală, dar și extinsă, privind sustenabilitatea și protejarea mediului.

Pentru participarea la conferință, se vor elibera certificate de participare în cadrul proiectului european REFE, finanțat prin programul EUKI.

Am fi onoraţi dacă aţi accepta să participați la acest eveniment.
Vă rugăm frumos să completați formularul de înscriere

PENTRU PARTICIPARE FIZICĂ
PENTRU PARTICIPARE ONLINE *

* Dacă vă înscrieți pentru participare online, un link va fi trimis pe adresa dvs. de e-mail în zilele premergătoare conferinței. Deoarece puteți participa doar prin intermediul acestui link specific, vă rugăm să verificați de două ori adresa dvs. de e-mail înainte de a trimite formularul. Vă mulțumim.